Pastorale Raad

Het omzien naar elkaar gebeurt op 2 manieren; als gemeente op een persoonlijk niveau met een spontaan karakter en middels het georganiseerde pastoraat in opdracht van de kerkenraad. Het georganiseerde pastoraat bestaat uit predikant, ouderlingen en wijkteamleden die (ondergebracht in wijkteams) de Pastorale Raad vormen.

Het accent in Pastorale Raad ligt op deskundigheidsbevordering, toerusting en bezinning op pastorale onderwerpen. Hiernaast kan er ook beleidsmatig worden nagedacht over het pastoraat.

De visie van de Pastorale Raad is als volgt geformuleerd:

Vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap zorg en aandacht geven aan elkaar met het doel dat mensen zin, troost en bevrijding in het leven ervaren.