Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is namens de kerkenraad belast met de zorg voor alle materiele en vermogensaangelegenheden, voor zover niet van diaconale aard.

Het College van Kerkrentmeesters heeft 4 belangrijke pijlers namelijk “Pastoraat, Eredienst, Diaconie en Financiën”. Door de groeiende ontkerkelijking is een van de uitdagingen om voldoende inkomsten te blijven genereren om de gemeente tot in lengte van dagen op een goede manier te laten functioneren.