KerkTV

De diensten in de hoeksteenkerk zijn in beeld en geluid te volgen. Vanuit de Hippolytuskerk zenden we audio uit voorzien van de liturgie.