ANBI

De Protestantse Gemeente Middelstum – Toornwerd – Westerwijtwerd (verder aangeduid als Protestantse Gemeente Middelstum) is een ANBI instelling. Maar wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De verschillende onderdelen van Protestantse Gemeente Middelstum zijn geregistreerde ANBI instellingen:

PROTESTANTSE GEMEENTE MIDDELSTUM