Hippolytuskerk-koor

Berichten vanuit het Hippolytuskerkkoor

Het is alweer een poosje geleden dat er berichten vanuit het Hippolytuskerkkoor vermeld stonden in KerkENnieuws, tijd dus om jou/u wat bij te praten over het reilen en zeilen van ons koor.
Na de zomervakantie zijn we de repetities gestart in het Hervormd Gebouw vanwege renovatie van Op t Houkje. Het was ook daar goed toeven, inmiddels repeteren we alweer geruime tijd in de prachtige hal van Op t Houkje. Een prima plek om te zingen, als er op donderdagavonden andere activiteiten plaatsvinden in Op t Houkje vinden de repetities plaats in de grote zaal.
In oktober zijn we gestart met stemvorming. Onder leiding van Bonnie Hoekstra hebben we op vijf donderdagavonden, een half uur voorafgaande aan de repetitie, meer kennis opgedaan over zangtechniek. We kregen uitleg en oefenden op de ademsteun, klank en articulatie. Het was naast een serieuze aangelegenheid vaak ook hilarisch. Het is goed om aandacht te blijven geven aan stemvorming, volgend seizoen zal hier weer een aantal malen aan gewerkt worden.
Op Eerste Kerstdag werkten we mee aan de kerkdienst in de Hoeksteenkerk. Het was fijn om dit weer te mogen doen. Aan de oproep voor Meezangers hadden twee sopranen gehoor gegeven, ze hebben vanaf half oktober tot en met Eerste Kerstdag enthousiast meegezongen, bedankt dames !! Blij verrast waren we dat één van deze sopranen daarna te kennen gaf lid te willen worden.
Op het moment van dit schrijven zal vanavond de generale repetitie nog plaatsvinden voor de kerkdiensten op Witte Donderdag en Stille Zaterdag. Een bijzondere repetitie om je op één avond voor te bereiden op twee uitvoeringen. Volgend seizoen zullen we tijdens de Paascyclus onze medewerking weer verlenen aan de diensten op Witte Donderdag en Paaszondag, om het jaar wisselt het op deze manier.

We hebben een goede jaarvergadering gehad op donderdag 3 maart. In het afgelopen seizoen hebben twee leden helaas wegens persoonlijke omstandigheden het lidmaatschap beëindigd, verheugd zijn we dat we het afgelopen seizoen vier nieuwe leden mochten verwelkomen. Met 28 leden (9 sopranen, 9 alten, 4 bassen, 6 tenoren) kunnen we onder leiding van dirigent Oleg Morozov onze weg blij zingend vervolgen.

Ook de bestuurswisseling is het vermelden waard. Onze secretaris Willy Klugkist was aftredend. Ze heeft veel werk verzet en de taken zeer accuraat verzorgd, de bloemen als dank waren dan ook zeer verdiend. Na deze bestuursverkiezing is het secretariële werk opgedeeld in een ‘duobaan’. Bestuurslid Jan Olthof (hij was reeds algemeen adjunct binnen het bestuur) heeft de taak van secretaris op zich genomen. Dieta van Dijk is nieuw binnen het bestuur gekomen en zal de secretaris ondersteunen als notulist. Beiden werden hartelijk bedankt en succes gewenst.
Ook waren er bloemen voor Martje Huizinga, een lange periode als lid van de muziekcommissie werd voor haar afgesloten. De zittende leden van de muziekcommisse, Elly Walker en Lia Thybout, zullen deze taak samen voor hun rekening nemen.

De gegevens van de nieuwe secretaris zijn:
Jan Olthof, Pastorieweg 16, 9922 PS Westeremden,
tel. 0596-551976, e-mail janojanzn@outlook.com