Kerkgebouwen

Deze gereformeerde kerk met pastorie uit 1869-’70 is in eclectische stijl gebouwd naar het ontwerp van architect A. Schotanus te Zuidhorn, ter vervanging van een ouder kerkgebouw uit 1840 dat aan de andere zijde van de Grachtstraat stond.
De dwarsarm is in 1923-’24 aangebouwd naar plannen van P. Tilbusscher, architect te Middelstum. Het orgel van M.Eertman dateert uit 1901. De platformkansel is een reconstructie van een preekstoel uit 1916. in 1936 werden glas-in-loodramen aangebracht.

Het voor afgescheidenen uitzonderlijk monumentaal kerkgebouw staat ook nog midden in het dorp dat evenzeer bijzonder is. Dankzij de welgestelde, weerbare predikant J. Nederhoed verrees op het oude borgterrein Asinga, deze grote kerk met passtorie waar ooit Abraham Kuyper en Paul Krüger te gast waren.

De 15e eeuwse bakstenen kruiskerk werd mogelijk voorafgegaan door een tufstenen gebouw en was gewijd aan de H. Hippolytus, een Romeins officier uit de 3e eeuw. De toren bestaat uit drie geledingen en is van spitsboogvormige spaarvelden voorzien. Hij wordt gedekt door een tentdak, waarop een open koepeltje geplaatst is. In deze open spits hangt sinds 1661 een carillon, gegoten door de beroemde François Hemony. In de kerk bevindt zich een ‘Van Oeckelen’-orgel uit 1863.