Jeugdteam E (= Jeugdraad)

 

Tria van der Valk: voorzitter Jeugdraad/ aanspreekpunt clubleiding / leiding Jeugdkerk
Dineke van der Pers: leiding Kindernevendienst
Margreet Sybenga: jeugdouderling / clubleidster / leiding Jeugdkerk
Jannie Kooistra: jeugdouderling
Jeanet van der Ploeg: secretaris Jeugdraad/ clubleidster
Annemiek Jansma: penningmeester Jeugdraad
Alyke Zuidhof: coördinator Kindernevendienst
Alfred Zuidhof: leiding Jeugdkerk