Wijkteam D

 

Contactpersoon: Mw. Geke Lalkens 551680
Ouderling: Mw. Geke Lalkens 551680
Wijkteamleden:
Mw. Anna de Vries-Maarhuis 551507
Mw. Aaf Poortinga-Boer 551652
Mw. Johanna ten Have 552006
Mw. Hilly Wiersma 438829
Hulp in pastoraat Hippolytushoes:
Ds. Rinie Meihuizen 552032
Fraamborg en Hamsterborg bewoners De Zijlen:
Contact: Jurrie Koster 552242
Predikant:
Ds. Mattin Langenburg 551226
Hippolytushof is Hippolytushoes plus aanleunwoningen.
De bewoners van Fraamborg en Hamsterborg behorende tot De Zijlen vallen onder Jurrie Koster.