Diakenen

Het College van Diakenen bestaat uit 9 diakenen die deelnemen aan kerkenraadsvergaderingen en vertegenwoordigd zijn in het moderamen. Elk van hen is verbonden aan een wijkteam en is daar aanspreekpunt betreffende het diaconaal werk.

Het kenmerk van het diaconale werk is “Omzien naar elkaar”. Dit werk wordt verricht met het oog op mensen om ons heen die hulp nodig hebben en/of extra aandacht nodig hebben. Deze verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de diakenen maar bij de gehele geloofsgemeenschap.