Vorming en Toerusting

De commissie Vorming en Toerusting heeft zich ten doel gesteld om gelegenheden te scheppen waarbij gemeenteleden elkaar ontmoeten en (van elkaar) leren in verbinding met geloof en spiritualiteit.

Deze gelegenheden zijn onder meer: startkrant maken, startzondag, paasontbijt, doe-activiteiten en lezingen.