Liturgie en Eredienst

Door de commissie Liturgie en Eredienst wordt advies gegeven aan de kerkenraad over zaken die te maken hebben met de erediensten in de gemeente. Bijvoorbeeld het onderzoeken van theologische en muzikale vernieuwingen en deze waar mogelijk te coördineren en evalueren is een van de taken.

Een belangrijk deel van de activiteiten is het voorbereiden en evalueren van erediensten maar ook het onderzoeken van mogelijkheden tot nieuwe vormen van liturgie is een van aandachtspunten.